Pomiary i ich rezultaty

W ramach programu badawczego do określenia jasności nocnego nieba wykorzystano dwie metody:

  • obserwacyjną, astronomiczną (tzw. kometarną)
  • aparaturową (wykorzystującą mierniki SQM)

Metoda kometarna pozwoliła na wyznaczenie jasności nocnego, bezchmurnego nieba począwszy od 1994 r., gdy nie prowadzone były jeszcze w Polsce jakiekolwiek pomiary tej wielkości. Metoda aparaturowa pozwoliła na pomiar bezpośredni jasności nocnego nieba w dowolnych warunkach atmosferycznych.Bazy pomiarów jasności nieba wykonanych przy pomocy mierników
SQM-LE i SQM-LU-DL

Właściciele baz danych, Politechnika Krakowska (stacje pomiarowe nr 1, nr 2, nr 3 - od 2021 r., nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14) oraz Obserwatorium Astronomiczne UJ (stacja pomiarowa nr 3, dane z lat 2014-2018), wyrażają zgodę na wykorzystanie danych zawartych w powyższych bazach przez uprawnionych użytkowników pod warunkiem podania źródła informacji. Powielanie i publikacja danych zawartych w bazach wymaga każdorazowo odrębnej zgody właściciela.


Porównanie wartości Sa otrzymanych metodą astronomiczną i instrumentalną

Miejsce pomiaruWspółrzędne geograficznemetoda astronomicznamiernik SQMróżnicawielkość próbki
Kraków50°04' N
19°54' E
19,718,71,026 (astr.)
206 (SQM)
Lublin51°14' N
22°33' E
19,418,60,828 (astr.)
4 (SQM)
Jerzmanowice pod Krakowem50°12' N
19°45' E
21,420,60,817 (astr.)
120 (SQM)
pasmo Lubomira49°45' N
20°02' E
21,520,90,624 (astr.)
5 (SQM)
Bieszczady49°09' N
22°19' E
22,121,70,416 (astr.)
15 (SQM)