Modelowa mapa świecenia nocnego nieba w obszarach górskich w Polsce z naniesionymi wartościami Sa otrzymanymi za pomocą mierników SQM w okresie 2008-2012

Zanaczono granice polskich, czeskich i słowackich parków narodowych

1 MB
[Credit: Ściężor T. Zanieczyszczenie świetlne w obszarze aglomeracji krakowskiej, Kraków 2010, na podkładzie mapy: P. Cinzano, F. Falchi (University of Padova), C. D. Elvidge (NOAA National Geophysical Data Center, Boulder). Copyright Royal Astronomical Society. Reproduced from the Monthly Notices of the RAS by permission of Blackwell Science.]