Skład osobowy

Kierownik pracowni:
 • dr hab. Tomasz Ściężor, Politechnika Krakowska/Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Kraków

  Zespół badawczy:
 • dr inż. Jarosław Bajer, prof. PK, Politechnika Krakowska/Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Kraków
 • dr hab. inż. Andrzej Bielski, prof. PK, Politechnika Krakowska/Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Kraków
 • dr hab. inż. Anna Czaplicka, Politechnika Krakowska/Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Kraków
 • dr Marek Kubala, Politechnika Krakowska/Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Kraków
 • mgr inż. Krzysztof Lis, Politechnika Krakowska/Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Kraków
 • dr inż. Anna Młyńska, Politechnika Krakowska/Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Kraków

 • Zespół ekspertów zewnętrznych

 • mgr Wiesław Kaszowski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Oddział w Krakowie (meteorologia)
 • dr Waldemar Ogłoza, Instytut Astronomii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (astronomia)
 • dr inż. arch. Bogdan Siedlecki, Politechnika Krakowska/Wydział Architektury, Kraków (architektura)