Korzyści ze zmniejszenia zanieczyszczenia świetlnego:

  • redukcja konsumpcji energii i (pośrednio) zużycia paliw, emisji CO2, NO4, SO2 i innych cząsteczek,
  • ochrona naturalnego środowiska nocnego, zredukowanie zakłócania naturalnych ekosystemów (zwierząt, roślin i procesów ekologicznych) oraz ochronę ptaków nocnych.
  • unikanie oślepiania samolotów i statków.
  • unikanie niepokojenia sąsiadów.
  • rozwój astronomii zarówno profesjonalnej, jak i amatorskiej.
  • zachowanie ciemnego nieba w zgodzie z deklaracją UNESCO dotyczącą praw przyszłych generacji: "Przyszłe generacje mają prawo do nie zniszczonej i nie zanieczyszczonej Ziemi, także prawo do czystego nieba"