Uwarunkowania meteorologiczne

W ramach programu badawczego sprawdzano zależność mierzonej przy pomocy mierników SQM wartości Sa od szeregu parametrów określających stan atmosfery w miejscu pomiaru. Na kilku stanowiskach równolegle z pomiarami jasności nocnego nieba określano:

  • wilgotność
  • wielkość pokrywy śnieżnej
  • zachmurzenie
  • widzialność poziomą (zamglenie)

Do analizy wykorzystywano również biuletyny WIOŚ, podające dla kolejnych miesięcy średnią masę pyłów zawieszonych w kilku punktach w Krakowie i okolicach.