Modelowa mapa świecenia nocnego nieba w Polsce

1 MB
[Credit: Ściężor T. Zanieczyszczenie świetlne w obszarze aglomeracji krakowskiej, Kraków 2010, na podstawie: P. Cinzano, F. Falchi (University of Padova), C. D. Elvidge (NOAA National Geophysical Data Center, Boulder). Copyright Royal Astronomical Society. Reproduced from the Monthly Notices of the RAS by permission of Blackwell Science.]