Jasność nocnego, bezchmurnego nieba w obrębie granic administracyjnych Krakowa wg pomiarów w 2009 r., na podkładzie mapy modelowej z 1997 r.

1 MB
[Credit: Ściężor T. Zanieczyszczenie świetlne w obszarze aglomeracji krakowskiej, Kraków 2010, na podkładzie mapy: P. Cinzano, F. Falchi (University of Padova), C. D. Elvidge (NOAA National Geophysical Data Center, Boulder). Copyright Royal Astronomical Society. Reproduced from the Monthly Notices of the RAS by permission of Blackwell Science.]

Zasięg wyspy świetlnej Krakowa zmierzony w różnych kierunkach geograficznych


1 MB
[Credit: Ściężor T. Zanieczyszczenie świetlne w obszarze aglomeracji krakowskiej, Kraków 2010]

Modelowa mapa świecenia nocnego nieba w okolicach Krakowa (1997 r.) i granica wyspy świetlnej Krakowa wyznaczona w 2009 r.


1 MB
[Credit: Ściężor T. Zanieczyszczenie świetlne w obszarze aglomeracji krakowskiej, Kraków 2010, na podkładzie mapy: P. Cinzano, F. Falchi (University of Padova), C. D. Elvidge (NOAA National Geophysical Data Center, Boulder). Copyright Royal Astronomical Society. Reproduced from the Monthly Notices of the RAS by permission of Blackwell Science.]