Modelowa mapa świecenia nocnego nieba w Polsce z naniesionymi wartościami Sa otrzymanymi metodą kometarną dla okresu 1994-2009

1 MB
[Credit: Ściężor T. Zanieczyszczenie świetlne w obszarze aglomeracji krakowskiej, Kraków 2010, na podkładzie mapy: P. Cinzano, F. Falchi (University of Padova), C. D. Elvidge (NOAA National Geophysical Data Center, Boulder). Copyright Royal Astronomical Society. Reproduced from the Monthly Notices of the RAS by permission of Blackwell Science.]

Kategorie obszarów zanieczyszczonych świetlnie

Wartości dla nieba bezchmurnego
Skk - wartość Sa, dla której oświetlenie gruntu jest równe oświetleniu przez, znajdujący się w zenicie, Księżyc w kwadrze

1 MB
[Credit: Ściężor T. Zanieczyszczenie świetlne w obszarze aglomeracji krakowskiej, Kraków 2010]

Zmiany czasowe zanieczyszczenia świetlnego w różnych środowiskach w latach 1995-2009

Wartości dla nieba bezchmurnego
Skk - wartość Sa, dla której oświetlenie gruntu jest równe oświetleniu przez, znajdujący się w zenicie, Księżyc w kwadrze
1 MB
[Credit: Ściężor T. Zanieczyszczenie świetlne w obszarze aglomeracji krakowskiej, Kraków 2010]