Oferta Pracowni Monitoringu Zanieczyszczenia Świetlnego


Pracownia Monitoringu Zanieczyszczenia Świetlnego (PMZŚ) oferuje swoje usługi w szerokim zakresie badań i analiz nocnego oświetlenia sztucznego pod kątem jego wpływu na poziom zanieczyszczenia świetlnego, w szczególności poprzez:

  • stały monitoring jasności powierzchniowej łuny świetlnej, generowanej w danym obszarze;
  • okresowe pomiary jasności powierzchniowej łuny świetlnej, generowanej w danym obszarze;
  • pomiary natężenia oświetlenia (zarówno powierzchniowe, jak i punktowe);
  • ekspertyzę wpływu oświetlenia obiektu/obiektów na środowisko;
  • ocenę zgodności oświetlenia obiektu z zaleceniami Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE);
  • ocenę prawidłowości oświetlenia zewnętrznego/wewnętrznego pod względem ochrony przed różnymi aspektami zanieczyszczenia świetlnego.

Oprócz tego Pracownia oferuje analizę zdjęć satelitarnych pod kątem określania takich wskaźników jakości wód powierzchniowych, jak zawartość chlorofilu oraz stopień mętności.

Osoby oraz Instytucje zaintersowane tego typu usługami proszone są o kontakt z Kierownikiem Pracowni,
dr hab. Tomaszem Ściężorem

Przykładowe ilustracje z dotychczasowych analiz, raportów i opracowań: