Masa pyłu zawieszonego (PM10)


1 MB
KŁA - Kraków-Łagiewniki; KPC - Kraków-Prądnik Czerwony; KBI - Kraków-Bieżanów; KCE - centrum Krakowa; WIE - Wieliczka; MOG - Mogilany


[Credit: Ściężor T. Zanieczyszczenie świetlne w obszarze aglomeracji krakowskiej, Kraków 2010]