Konferencja Naukowa "650 lat Prokocimia"

Kraków, 24-26 listopada 2017

W dniu 18 czerwca 1367 r. chorąży Ziemi Krakowskiej, Krystyn z Wyżyc i Mikluszowic, w testamencie podzielił swoje dobra pomiędzy synów Stanisława, Andrzeja, Wydżgę i Jana. Wśród wymienionych miejscowosci znalazł się Prokocim, obecnie jedna z dzielnic Krakowa. Jest to pierwszy dokument, w którym padła nazwa tej miejscowości.

Uznając tę datę jako umowny moment jej początków, Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia im. Erazma i Anny Jerzmanowskich ustanowiło 2017 r. rokiem jubileuszowym 650-lecia Prokocimia.

Zwieńczeniem obchodów jubileuszowych będzie multidyscyplinarna konferencja naukowa poświęcona różnym aspektom wielowiekowych dziejów Prokocimia.

Głównym organizatorem konferencji jest Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia, współorganizatorami są Polska Akademia Umiejętności, Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska Politechniki Krakowskiej, Zakon św. Augustyna, jak również Rada Dzielnicy XII oraz Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego.

Celem konferencji jest przedstawienie obrazu Prokocimia w ciągu jego dziejów pod kątem geograficznym, historycznym, architektonicznym i kulturowym. Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców, studentów oraz miłośników historii Prokocimia.

Zainteresowani tematyką poruszaną na konferencji mogą się z nią zapoznać w monografii jubileuszowej:
Prokocim dawniej i dziś